IV Nutrition

ปัจจุบันมีการคิดค้นถึงการทำงานของร่างกายลึกเข้าไปถึงภายในเซลล์ต่างๆ พบว่าการรับประทานอาหารไม่เพียงพอและผลของสารพิษต่อเซลล์ในร่างกาย มีผลทำให้การทำงานภายในเซลล์บกพร่อง อันเป็นสาเหตุที่ยาในปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคหลายชนิดให้หายขาดได้ เพราะยาที่รักษาไม่ได้มุ่งแก้ไขการผิดปกติภายในเซลล์

เป็นการให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกายทางหลอดเลือด โดยใช้วิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยในการต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ บรรเทาอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าโดยไม่ ทราบสาเหตุ (Chronic Fatigue Syndrome)อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Fibromyalgia) ภาวะซึมเศร้า ความจำเสื่อม และขับสารพิษออกจากร่างกาย การให้อาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย มีจุดประสงค์ในการช่วยให้เซลล์ที่เปลี่ยนสภาพการทำงานเนื่องจากขาดสารอาหาร มีการซ่อมตนเองโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้เซลล์ปรับเปลี่ยนสภาพ กลับมาทำงานเหมือนปกติ

ขอรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม