Cryocell

Cryocell  การบำบัดด้วยความเย็น บรรเทาอาการบวมแดงและลดการอักเสบจากการทำ Treatment จากความร้อน พร้อมทั้งนำ ส่งสารอาหารและวิตามินลงสู่ผิวหนังในขั้นตอนเดียว

Cryocell จะมี handpiece ที่สามารถทำ ความเย็น การใช้งาน handpiece ที่เย็นกับผิวหนังบริเวณที่ ได้รับความร้อนนั้น ก็จะส่งผลให้ไปคลายความร้อนที่สะสมอยู่ในผิวหนัง พร้อมทั้งไปลดการขยายตัวของหลอดเลือด จึงช่วยให้รอยบวมแดงและการคั่งตัวของน้ำบริเวณนั้นลดลง

Cryocell มีการทำ งานในการนำ ส่งสารอาหารลงสู่ผิวหนัง โดยการใช้ประจุไฟฟ้าในการผลักสารอาหารลงสู่ผิวหนังทางรูขุมขนและต่อมเหงื่อ และแพร่กระจายต่อไประหว่างเซลล์ จึงทำ ให้สามารถส่งสารอาหารและวิตามินลงสู่ผิวหนัง พร้อมกับการบำ บัดด้วยความเย็น

ขอรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม