CELLUFAT

การรักษาไขมันบริเวณใบหน้า, ถุงใต้ตา, คางสองชั้น

Cellufat เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการรักษา (Meso-cocktail) เป็นสูตรที่เข้าใจปัญหาไขมันบริเวณใบหน้าอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 5ตัวยาซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นขณะที่การรักษาอื่นจะมีเพียงแค่หนึ่งตัวยาเท่านั้นไขมันสะสมเป็นกระบวนการที่มีการรบกวนจากปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องทางสถิติกับการเกิดและแนวโน้มในการเกิดลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น ต่อมไร้ท่อ เอ็นไซม์

โรคเครียด พันธุกรรม อาหาร กลไก และหลอดเลือดไขมันที่สะสม โดยโปรแกรมนี้จะครอบคลุมถึงปัจจัยที่แทรกแซงการเกิดไขมันสะสมและเน้นไปที่ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดมากยิ่งขึ้น

  • การรักษาไขมันบริเวณใบหน้า ถุงใต้ตาและคางสองชั้น

การทำงาน 4 ขั้นตอน

  1. การลดอาการบวมนํ้า
  2. การย่อยด้วยนํ้าย่อยไขมัน
  3. การปรับโครงสร้างและการป้องกันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ชั้นผิว
  4. การฟื้นฟูระบบการไหลเวียนเลือดในกลุ่มหลอดเลือดขนาดเล็ก

ผลที่ได้รั

  • ปรับปรุงและทำให้รูปหน้ากลับมากระชับ (re-firms)ช่วยเร่งกลไกในการกำจัดไขมันตามธรรมชาติ
  • ผิวเรียบเนียน กระชับ และเพิ่มการไหลเวียนเลือดในกลุ่มหลอดเลือดขนาดเล็ก(Microcirculation)
  • CelluFatมีผลในการกระชับผิว ซึ่งมีการวัดผลโดยเครื่องมือที่ใช้วัดความยืดหยุ่นของผิวพบว่าริ้วรอยบนผิวลดลง 9.5% และความหย่อนยานของผิวลดลง 27.5%
  • ลดอาการคางสองชั้นได้ถึง80%

ขอรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม