HI-PULse Laser

เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สามารถแก้ปัญหาผิวด้วยแสงความเข้มข้นสูงแบบใหม่ล่าสุด สำหรับการ ฟื้นฟูและคืนสภาพผิวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการรักษาสีผิวที่แตกต่างจากความผิดปกติของเม็ดสี แสงที่ปล่อยออกมามีรูปแบบเป็น Square pulse ทำให้พลังงานที่ออกมาสมํ่าเสมอประสิทธิภาพการทำทรีตเมนต์สูง สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับปัญหา แต่ละบุคคลเจ็บน้อย ไม่ต้องพักฟื้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

  • ช่วยลดรอยแดง และรอยดำจากสิว
  • ทำให้หน้ากระจ่างใส
  • รักษาสิว
  • รักษาความผิดปกติของเม็ดสี เช่น กระ รอยดำ
  • รักษาความผิดปกติของเส้นเลือด เช่น เส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติ

ขอรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม